Polityka prywatności

1§ Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Przetwarzamy Państwa dane osobowe, aby móc świadczyć Państwu najwyższych standardów usługi zgodnie z profilem  naszej działalności
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane są zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych, nazywanym w skrócie RODO, przez:
  CENTRUM PIERCINGU EWELINA ŻABICKA
  Mariacka 20A, 78-100 Kołobrzeg
  Zwanym dalej administratorem danych osobowych.
 3. Państwa dane osobowe pozyskujemy w procesie zakupu towarów oraz rejestracji konta użytkownika a także, gdy kontaktują się z nami Państwo poprzez formularz wiadomości.
 4. Poniżej znajdą Państwo wyszczególnione cele przetwarzania danych osobowych wraz z podstawami prawnymi oraz zakresem danych:
 • Rejestracja konta
  „Osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów”
  art. 6 ust. 1 lit. a RODO
  Dane osobowe, które przetwarzamy: Imię, nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu, nazwa firmy (opcjonalnie), ulica, kod pocztowy, miasto
 • Zakupy w sklepie internetowym
  „Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy”
  art. 6 ust. 1 lit. b ROD
  Dane osobowe, które przetwarzamy: Imię, nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu, nazwa firmy (opcjonalnie), ulica, kod pocztowy, miasto
 • Wystawianie faktur oraz przechowywanie dokumentacji księgowej.
  „Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”
  art. 6 ust. 1 lit. c RODO
  Dane osobowe, które przetwarzamy: Imię, nazwisko, nazwa i adres firmy, NIP
 • Wykorzystywanie usług Google
  „przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.”
  art. 6 ust. 1 lit. f RODO
  Dane osobowe, które przetwarzamy: adres IP (anonimizowany), zachowanie na stronie internetowej

Anonimizacja adresu IP uniemożliwia Państwa zidentyfikowanie.

Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć w drodze umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, gwarantującej zapewnienie najwyższego bezpieczeństwa Państwa danych:

 • Home.pl S.A. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Zbożowej 4, 70-653 Szczecin – w celu udostępnienia zasobów serwera (hostingu) strony internetowej.
 • Projekt Estart Michał Ryt, 34-721 Rokiciny Podhalańskie 233a – w celu administrowania stroną internetową oraz serwerem.
 1. Państwa dane osobowe przechowywane będą do czasu wycofania zgody, usunięcia konta użytkownika lub do upływu obowiązującego terminu przedawnienia i ustawowych terminów przechowywania danych (faktury – 5 lat), a ponadto do czasu zakończenia ewentualnych sporów sądowych, w których dane te mogą być potrzebne jako dowód.
 2. Celem wycofania zgód na przetwarzanie danych lub skorzystania z niżej wymienionych praw, prosimy o wysłanie do nas wiadomości pod adres e-mail: kontakt@centrumpiercingu.pl
 3. Pragniemy Państwa poinformować o prawach, jakie Państwu przysługują w związku z RODO oraz o sposobie ich realizacji:
  1. Prawo dostępu do danych osobowych – mogą Państwo w dowolnym momencie skontaktować się z nami, w celu uzyskania informacji, jakie Państwa dane posiadamy.
  2. Prawo do sprostowania danych – mogą Państwo skontaktować się z nami,
   w celu zmiany (aktualizacji, poprawy błędnie podanych) danych osobowych.
  3. Prawo do usunięcia danych – gdy nie jesteśmy już dalej zobowiązani przepisami prawa do przetwarzania  Państwa danych, możemy usunąć Państwa dane osobowe, które przechowujemy zgodnie z podanym wcześniej okresem przetwarzania.
  4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – w sytuacjach określonych w art. 18 RODO, tj:
   1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
   2. osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania, a przetwarzanie jest niezgodne z prawem;
   3. dane osobowe nie są już potrzebne do celów, w jakich zostały zgromadzone, ale nie można ich usunąć z uwagi na obowiązujące przepisy;
   4. osoba, która wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, czeka na wydanie decyzji w tej sprawie.
  5. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – mogą Państwo wnieść sprzeciw w dowolnym momencie wobec przetwarzania opartego na uzasadnionym interesie administratora danych – tj. danych zebranych w związku z obsługą formularza kontaktowego.
  6. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeśli uważają Państwo, że naruszamy przepisy RODO przetwarzając Państwa dane, mogą wnieść Państwo skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Państwa dane osobowe nie będą podlegać pod zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani nie będą profilowane.

2§ Informacja o wykorzystywaniu plików cookies

 1. Wykorzystujemy pliki cookies. (tzw. „ciasteczka”), które stanowią pewne dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe oraz przechowywane są na Państwa urządzeniu, aby ułatwić Państwu korzystanie z naszej strony.
 2. Stosujemy dwa rodzaje plików cookies:

„Sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies).

 • Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej.
 • Cookies „stałe” przechowywane są przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 • Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies.
 • Mogą Państwo dokonać zmian ustawień w tym zakresie, gdyż przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies.
 • Wyłączenie plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na naszej stronie
 • Pliki cookies wykorzystywane mogą być również przez serwisy: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA).
 • Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać plików cookies, mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki.
 • Wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze strony internetowej.
 • W celu zarządzania ustawienia cookies mogą Państwo wybrać z listy poniżej przeglądarkę internetową, i postępować zgodnie z instrukcjami:

Urządzenia mobilne:

3§ Konto klienta

 1. Użytkownicy mogą w każdej chwili usunąć swoje konto a także zmienić podane
  w trakcie rejestracji dane osobowe.
 2. Usunięcie konta a także edycja danych osobowych możliwa jest z poziomu konta klienta oraz poprzez wysłanie odpowiedniej dyspozycji na adres kontakt@centrumpiercingu.pl
 3. Jeżeli dane są wymagane do realizacji umowy, usunięcie danych będzie możliwe tylko wtedy, gdy zobowiązania umowne zostaną zakończone.

4§ Bezpieczeństwo danych

 1. Nasza strona internetowa wykorzystuje szyfrowanie SSL podczas przesyłania danych osobowych. Szyfrowanie to pomaga chronić Państwa dane podczas przetwarzania transakcji płatniczych, rejestracji konta oraz składania zamówień.
 2. Prosimy upewnić się, że szyfrowanie SSL jest aktywne także po Państwa stronie. Można to sprawdzić poprzez spojrzenie w pasek adresu, w którym wpisują Państwo adres stron internetowych. Nazwa strony internetowej powinna zaczynać się od słów https (z literą s na końcu) oraz powinna widnieć ikona zamkniętej kłódki przed paskiem adresu.

5§ Usługi Google

 1. Na naszej stronie internetowej korzystamy z Google Ads, internetowego programu reklamowego firmy Google Inc, który wykorzystuje również śledzenie konwersji. Za pomocą tego narzędzia Google Ads umieszcza na Państwa komputerze plik cookie, gdy wchodzą Państwo na naszą stronę internetową za pośrednictwem reklamy Google. Plik cookie traci ważność po upływie 30 dni. Nie służy on do śledzenia danych osobowych. Jeżeli odwiedzą Państwo naszą stronę internetową jako użytkownik, a plik cookie będzie nadal działał, będzie to dla nas i Google oznaczać, że kliknęli Państwo na odpowiednią reklamę i zostali przekierowani na naszą stronę. Więcej informacji na temat polityki prywatności firmy Google można znaleźć na stronie http://www.google.com/policies/privacy/.
 2. Na naszej stronie internetowej korzystamy także z usługi analizy oglądalności stron internetowych Google Analytics firmy Google Inc, która wykorzystuje pliki cookie. Są to pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę zachowań użytkowników w odniesieniu do naszej strony internetowej. Cookies generują informacje, które są przekazywane do serwera Google. Serwery te znajdują się z reguły w USA, ale przestrzegają umów dotyczących korzystania z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i skracają Państwa adres IP przed przekazaniem go do Stanów Zjednoczonych. Tylko w wyjątkowych przypadkach adres IP jest skracany dopiero po przesłaniu do USA. Google analizuje przekazane informacje i w tym kontekście świadczy dalsze usługi dla nas, operatorów stron internetowych. Ustalony adres IP nie jest łączony z innymi usługami Google. Użytkownik może zapobiec zapisywaniu plików cookie na swoim komputerze poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Może to jednak spowodować ograniczenia w wyświetlaniu i funkcjonowaniu naszej strony internetowej. Również wtyczka do przeglądarki zapobiega gromadzeniu i wykorzystywaniu danych generowanych przez pliki cookie. Można ją pobrać pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Więcej informacji na temat warunków ochrony danych firmy Google i Google Analytics można znaleźć pod adresem: http://www.google.com/analytics/terms/ lub pod adresem https://www.google.com/policies/.
 3. Na naszej stronie internetowej korzystamy z funkcji remarketingu firmy Google Inc. Za pomocą tej funkcji współpracujemy z Google, aby zaprezentować naszym gościom dostosowane do ich potrzeb i oparte na zainteresowaniach reklamy. W tym celu na Państwa komputerze zapisywane są pliki cookie. Są to pliki tekstowe, które rozpoznają użytkowników podczas wywoływania stron i umożliwiają w ten sposób reklamę opartą na zainteresowaniach w całej sieci Google. Google nie gromadzi danych osobowych w tym kontekście i zgodnie z własnymi informacjami nie tworzy żadnych połączeń z innymi usługami Google. Funkcję remarketingu Google można zablokować, dokonując odpowiednich ustawień na stronie http://www.google.com/settings/ads. Ponadto, korzystanie z plików cookie można dezaktywować poprzez http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp lub poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Więcej informacji na temat remarketingu Google i ogólnej deklaracji ochrony danych Google można znaleźć pod adresem: http://www.google.com/privacy/ads/.
X